profil pravnika vzorovyhlavná mzdová účtovníčka

tel3 nove+421 41 321 14 74

email3 povodnedaniela.stasova@v4account.sk

Daniela Stašová je absolventkou Gymnázia v Čadci (1992). Mzdám a personalistike sa venuje 10 rokov.

Od roku 2016 pracuje v spoločnosti V4 Account a v súčasnosti zastáva pozíciu hlavnej mzdovej účtovníčky. Ako hlavná mzdová účtovníčka je zodpovedná za spracovanie mzdovej agendy klientov a plnenie úloh v oblasti personalistiky.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, český jazyk