eva nemsakova v

partner

tel3 nove +421 2 321 012 33

email3 povodneeva.nemsakova@v4group.eu

Eva Nemšáková je partnerkou poradenskej skupiny V4 Group. Eva sa angažuje sa najmä v advokátskych kanceláriách V4 Legal v Slovenskej republike a Českej republike a tiež je konateľkou v spoločnosti V4 Tax v Slovenskej republike. Od roku 2010 je advokátkou a v súčasnosti je členkou Slovenskej ako aj Českej advokátskej komory.

Eva sa zaoberá najmä obchodno-právnym poradenstvom a zmluvnou agendou. V rámci svojej činnosti sa špecializuje na fúzie a akvizície, zmluvnú agendu spojenú s problematikou transferového oceňovania ako aj medzinárodného zdaňovania, verejné obstarávania a oblasť stavebného práva.

Eva je absolventkou magisterského štúdia Právnickej fakulty (2006) a inžinierskeho štúdia na Ekonomickej fakulte (2011) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.