profil pravnika vzorovyhlavná účtovníčka

tel3 nove+48 16 672 94 14

email3 povodnehelena.sas@v4account.pl

Helena Sas je absolventkou Fakulty hospodárskej výroby na Ekonomickej univerzite v Krakove (magisterský titul získala v roku 1981). V roku 1981 absolvovala postgraduálne štúdium na Business School v Nowom Sącze v odbore Manažment firiem. V roku 2005 absolvovala postgraduálne štúdium na fakulte manažmentu Ekonomickej univerzity v Krakove so špecializáciou na účtovníctvo a financie.

V roku 2006 získala účtovné osvedčenie, ktoré ju oprávňuje poskytovať služby v oblasti vedenia účtovníctva a je zapísaná na zozname vedenom Ministerstvom financií.

Helena získala odbornú prax ako:

  • zamestnanec oddelenia finančnej analýzy, neskôr ako finančná riaditeľka v cukrovaroch „Przeworsk“
  • hlavná účtovníčka spoločnosti Provimi Polska Sp. z o.o. (spoločnosť zaoberajúca sa nákupom a spracovaním obilia)
  • hlavná účtovníčka spoločnosti ERFIS Sp. z o.o., spoločnosť pôsobiaca v rámci skupiny INTERMARCHÉ
  • majiteľka účtovníckej kancelárie

Od roku 2018 pôsobí Helena v spoločnosti V4 Account Sp. z o.o na pozícií hlavnej účtovníčky.

Jazykové znalosti: poľský jazyk, ruský jazyk