profil pravnika vzorovyúčtovníčka

tel3 nove+36 30 320-3137

email3 povodnejudit.zsombok@v4account.hu

Judit Zsombók je vyštudovala strednú ekonomickú školu so zameraním na účtovníctvo.

Počas svojej viac ako 30-ročnej praxe sa zaoberala najmä spracovaním komplexnej účtovnej agendy, daňového reportingu, mzdovým účtovníctvom a personalistikou a tiež zastupovala klientov v komunikácií s daňovými úradmi a rôznymi verejnými inštitúciami v súvislosti s poskytovaním daňových a účtovných služieb.

Jazykové znalosti: maďarský jazyk, anglický jazyk