Pre potreby managementu spoločnosti sme schopní pripraviť rôzne typy reportov a vedenie analytického účtovníctva.