Podmienkou existencie spoločnosti v rámci celého regiónu Vyšehradskej štvorky je zabezpečenie sídla spoločnosti. Služby virtual office pre spoločnosti zabezpečujeme v spolupráci s overenými poskytovateľmi (office house).

Podľa požiadaviek klienta následne poskytujeme aj doplnkové administratívne služby.