Naše účtovné služby sa zameriavajú na vedenie podvojného účtovníctva a poskytovanie súvisiacich daňovo-účtovných služieb, najmä:

  • vyhotovujeme dokumenty pre finančnú správu (súhrnné výkazy, hlásenia) a rôzne druhy inštitúcií (napr. Štatistický úrad)
  • vypracovávame daňové priznania (daň z príjmov, DPH, daň z motorových vozidiel a iné)
  • zastupujeme klientov v konaniach pred správcom dane a ďalšími inštitúciami
  • sme schopní vykonať rekonštrukciu účtovníctva alebo interný audit vedenia účtovných záznamov

Klientom zabezpečujeme online prístup do ich účtovnej agendy.