V4 Account je účtovná spoločnosť zameraná na poskytovanie kompletných účtovných služieb, mzdového účtovníctva a manažérskeho reportingu. Využívame najnovšie technologické postupy, preto ponúkame prístup do účtovníctva aj na online báze.

Vedenie komplexnej účtovnej agendy zabezpečuje náš team kvalifikovaných účtovníkov, ktorí vďaka spolupráci s našimi daňovými poradcami spracúvajú účtovné podklady v zmysle najnovších daňových a účtovných postupov. Naši účtovníci sú tiež schopní vypracovať osobitné reporty v zmysle požiadaviek jednotlivých klientov, viesť analytické účtovníctvo a manažérske vykazovanie. Zároveň zabezpečujeme aj plnenie úloh v oblasti personalistiky a rôzne typy administratívnych činností.

V4 Account poskytuje aj špecializované účtovné služby v akvizičnom procese, pri premenách spoločností a cezhraničných zlúčeniach.
Naše služby poskytujeme celej škále klientov pôsobiacich v rôznych hospodárskych odvetviach, najmä v oblasti obchodu, priemyselnej výroby, stavebníctva, dopravy a poskytovania služieb.