Pre našich klientov zabezpečujeme komplexný management plnenia pravidelných daňových povinností. Služby poskytujeme na mesačnej báze alebo jednorazovo (ročne).

Zabezpečujeme spracovanie daňových priznaní a výkazov pre:

  • daň z príjmov fyzických a právnických osôb
  • daň z pridanej hodnoty (DPH)
  • spotrebné dane
  • dane z motorových vozidiel
  • miestne dane
  • vrátenie DPH

Zastupujeme klienta v konaniach pred správcom dane (daňová kontrola).