Vznik spoločnosti v každej krajine je spojený s rôznorodými právnymi a administratívnymi úkonmi. Naši poradcovia Vám radi poradia pri výbere vhodnej právnej formy, pripravia kompletnú zakladateľskú dokumentáciu a prevedú Vás procesom založenia a registrácie spoločnosti. Naše služby zahŕňajú aj asistenciu pri návšteve notára alebo banky pri zakladaní účtu spoločnosti.

Po úspešnom vzniku spoločnosti zabezpečujeme tiež všetky druhy daňových registrácií (daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty) a administratívnu správu spoločnosti v ďalšom období.

Uvedené služby poskytujeme na vysokej odbornej úrovni vďaka spolupráci s našimi advokátskymi kanceláriami V4 Legal a daňovými poradcami z V4 Tax.